Surah AlBaqarah. Ayat 058

"Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: Masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri) dan (mintalah ampun dengan) berkata: Ya Allah ampunilah dosa kami supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik."

Takwim Perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Selepas Hijrah

Kisah hidup Rasulullah s.a.w adalah merupakan sejarah yang perlu kita kenang sahaja, malah ianya perlu dijadikan iktibar, pengajaran serta panduan untuk seluruh umat Islam sepanjang zaman. Sejarah kehidupan Baginda s.a.w. adalah penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.

Di dalam usaha Baginda menunaikan tanggungjawab sebagai Rasul, penentangan demi penentangan telah terpaksa diharungi. Pada hakikatnya, segala perancangan telah diatur sebegitu rupa oleh Yang Maha Pencipta, sementara Rasulullah s.a.w adalah perlaksana. Sebab Itulah kita akan lihat bahawa disamping usaha menyampaikan risalah serta tunjuk ajar, sepanjang hidup Baginda s.a.w. sentiasa dipenuhi dengan perjuangan.

Bagi memudahkan kita menghayati kisah kehidupan Rasulullah s.a.w, kami telah menyusun tajuk-tajuk rentetan peristiwa mengikut takwim kalendar Hijriah seperti yang dipaparkan dibawah:

Bulan
1 Hijrah
2 Hijrah
3 Hijrah
4 Hijrah
5 Hijrah
6 Hijran
7 Hijrah
8 Hijrah
9 Hijrah
10 Hijrah
11 Hijrah
Muharram


Perang Dhi Amr- menunggu sebulan penuh
Operasi Abu Salamah
Operasi Abdullah b. Ubays


Perutusan kepada Raja2
Perang Khaybar & Wadi Al-Qura

Mengutus amil2 ke beberapa kabilah untuk memungut zakat
Operasi Uyaynah Bin Hism al-Fazariy


Safar

Operasi/ Ghazwah al-Abwa'

Operasi Al-Raji'
Operasi Qutbah bin  Amir

Misi Usamah Bin Zayd menentang Rom.
Menziarahi Uhud Menziarahi perkuburan Baqi’
29 Safar – Rasulullah saw gering
Rabiul Awal
Tiba di Madinah (Hijrah)
Ghazwah Buwat & Ghazwan  Safawan

Peran Bani Al-Nadir
Perang Daumatul Al-JandalOperasi al-Dahakb Sufiyan al-Kilabiy
Operasi Ali Bin Abi Talib

!2 Rabiul Awal – Rasulullah saw wafat
Rabiul Akhir


Operasi Bahran (300 pejuang)

Operasi Alqamah al-Mudlaji

Jamadil Awal

Ghazwah Dhi al-Ushayrah
Operasi Bahran (300 pejuang)
Perang Mu'tah


Jamadil Akhir

Ghazwah Dhi al-Ushayrah
Sariyyah Zaid bin HarithahRejab

Sariyyah Nakhlah


30,000 tentera berangkat ke Tabuk menentang Rom

Sya’ban

Perintah Bertukar Kiblat ke Kaabah

Perang Badar Kedua
* Raja Najashy, Ummi Kalthum & Abdullah b. Ubay meninggal

Ramadhan
Operasi/ Sariyyah Al-Bahri
Perang Badar Al-Kubra
Allah Fardhukan Puasa Ramadhan

Memasuki Kota Mekah bersama 10,000 orang tentera
Kembali dari perang Tabuk.

Syawal
Sariyyah Rabigh

Ghazwah Bani Sulaim
Perang Bani Qainuqa'
Perangan Uhud

Perang Khandaq / Ahzab


Perang Hunain & Perang Taif


Zulqaedah
Sariyyah Al-Kharrar
Perang Bani Qainuqa'


Perang Bani Qurayzah
Peristiwa Hudaibiah
Umrah Qada'

Abu Bakar mengetua rombongan Haji.
Isytihar tidak dibenarkan orang2 musyrik melakukan tawaf selepas tahun itu.
Rasulullah saw berangkat ke Mekah untuk kerjakan Haji.
Zulhijjah

Perang Al-Sawig (Tepung)8 Zulhijjah Khutbah Arafah (Wada')
10 Zulhijjah Melontar jamrah dan Khutbah.
13 Tawaf Wada'

Nota: (* )
  • Raja Najashy adalah Pemerintah di Yaman yang memeluk Islam.
  • Ummu Kalthum adalah anak Rasulullah s.a.w.
  • Abdullah bin Ubay bin Khalaf adalah ketua golongan munafik